Kinh Nghiệm Tu Trì

BỔN TÔN BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

BỔN TÔN BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

10/10/2022
Bất Động Minh Vương (Acala-vidya-rāja). Lại xưng là Bất Động Kim Cương Minh Vương (Acala-vajra-vidya-rāja), Bất Động Tôn (Acala-nātha), Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát... là một trong 5 vị Đại Minh Vương, một trong 8 vị Đại Minh Vương.
ĐỨC A SÚC BỆ PHẬT AKSHOBYA (ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ)

ĐỨC A SÚC BỆ PHẬT AKSHOBYA (ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ)

10/10/2022
Đức Bất Động Phật A Súc Bệ an trụ trên bảo tòa được tám Tượng vương nâng đỡ, thân Ngài sắc xanh dương, an tọa trong tư thế kim cương, tay phải Ngài kết ấn Xúc địa, tay trái trong tư thế thiền định,  trì giữ Chày Kim Cương năm chẽ. Ngài được trang hoàng bằng trang sức báo thân.
TIỀN THÂN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

TIỀN THÂN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

12/10/2022
Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong sáu vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Năm vị còn lại là Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát.
BỔN TÔN HOÀNG THẦN TÀI

BỔN TÔN HOÀNG THẦN TÀI

12/10/2022
Trong Kim Cương thừa có Đức Zambhala, Hoàng Tài Bảo Thiên, Ngài đã phát nguyện rằng ngoài sự giàu có về mặt tâm linh, nếu chúng ta hướng tâm đến Ngài thì Ngài sẽ giúp chúng ta viên mãn mong cầu về mặt vật chất.
BỔN TÔN HẮC THẦN TÀI

BỔN TÔN HẮC THẦN TÀI

12/10/2022
Hắc Thần Tài là hiện thân của Phật A Súc Bệ (Akshobyah) Diệu Sắc Thân Như Lai, ngự tại hướng Đông của Mandala tượng trưng cho Đại Viên Chủng Trí.
BỔN TÔN LỤC THẦN TÀI

BỔN TÔN LỤC THẦN TÀI

12/10/2022
Lục Thần Tài cũng là một thân hóa hiện của Phật A Súc Bệ, là Phật Vô Lượng Quang Minh ở phương Tây. Ngài có màu xanh dương.
BỔN TÔN HỒNG THẦN TÀI

BỔN TÔN HỒNG THẦN TÀI

12/10/2022
Hồng Thần Tài là hiện thân của Vajrasattva. Ngài có 2 mặt và bốn tay và cầm con chồn tài bảo trên tay trái. Tên tiếng Tây Tạng của ngài là “Dzambhala Mapo”.
BỔN TÔN BẠCH THẦN TÀI

BỔN TÔN BẠCH THẦN TÀI

12/10/2022
Bạch Thần Tài được sinh ra từ mắt phải của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, và cũng được biết như là một hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Tên tiếng Tây Tạng là “Dzambhala Gapee” có nghĩa là Dzambhala Trắng (Bạch Thần Tài).
BỔN TÔN TARA BẠCH ĐỘ MẪU

BỔN TÔN TARA BẠCH ĐỘ MẪU

24/12/2022
Đức Bạch Độ Mẫu là một vị Phật trong Tam Bộ Trường Thọ. Trì tụng Bổn Tôn Chú của Bạch Độ Mẫu: Tara Trắng này hay tăng trưởng thọ mạng, kéo dài tuổi thọ, trừ hết thảy chết yểu, mạng sống ngắn ngủi, cùng các hung tai, uổng tử cực ác.
BỔN TÔN BẠCH TẢN CÁI PHẬT MẪU

BỔN TÔN BẠCH TẢN CÁI PHẬT MẪU

24/12/2022
Bạch Tản Cái Phật Mẫu (Bạch Tản Cái Phật Đỉnh) có tên Phạn Sitàtapatra-uṣṇīṣa (dịch âm là Tất đát bát đát la Ô Sắt Nị Sa) hay Uṣṇīṣa-sitàtapatra (dịch âm là Ô Sắt Nị Sa Tát đát đa bát đát la). Dịch nghĩa là Bạch Tản Phật Đỉnh, Tản Cái Phật Đỉnh, Tản Phật Đỉnh, Bạch Tản Cái Phật Đỉnh. Bạch Tản Cái Phật Đỉnh là cái lọng màu trắng của Phật Đỉnh, biểu thị cho Đức Tính Đại Bi trắng tinh của Phật
HỘ PHÁP MÃ ĐẦU MINH VƯƠNG

HỘ PHÁP MÃ ĐẦU MINH VƯƠNG

24/12/2022
Hayagriva được thờ cúng ở Tây Tạng một cách chính yếu bởi những người buôn ngựa bởi vì người ta tin rằng Hayagriva doạ và đuổi ma quỷ đi bởi tiếng ngựa hí vang trời. Khi người ta thỉnh, ngài sẽ báo hiệu việc giáng lâm của ngài bằng tiếng hí, đó là lý do có cái đầu ngựa trên đảnh đầu, một dấu hiệu đặc trưng của Hayagriva.
HỘ PHÁP YAMA THẦN CHẾT

HỘ PHÁP YAMA THẦN CHẾT

24/12/2022
Điều quan trọng nhất trong nhóm các hộ thần đó chính là nhóm 8 vị, được biết đến như là các hộ pháp chính của Phật giáo Tây Tạng ( Bát Đại Hộ Pháp ), các hộ pháp này được xem như những vị bồ tát, và các ngài có nhiệm vụ chiến đấu một cách không khoan nhượng với bất kì thế lực ma quỷ nào cũng như những kẻ thù của Phật giáo .
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe