LỜI CẦU NGUYỆN BỒ TÁT MA LỢI CHI THIÊN MARICI

16/05/2023

Nguyện Bồ Tát Đại Quang Huy.

Cho đến ngày giác ngộ con nguyện nương tựa nơi Phật Pháp Tăng
Nhờ công đức con đã gieo trồng nơi sáu hạnh Ba La Mật
Nguyện con thành quả Phật vì lợi ích cho tất cả chúng sanh.
Nơi đại nguyện vĩ đại của ngài, đấng giải thoát chúng sanh khỏi sự sợ hãi.
Ban cho chúng con những an vui phúc lạc, con đảnh lễ Ma Lợi Chi Bồ Tát.

OM MARITZE YE MUM SOHA.

ÔM MA RI DÊ MUM SÔ HA.

ÁN MA LỢI RỊ DUỆ MẠ TOÁ HA

( 21 lần )

Nương nơi những thiện công đức mà con đã làm
Xin cho những nguyện vọng tốt lành của con không bị chướng ngại.
Và dễ dàng đạt được những mong cầu đó.
Xin ngài hãy cứu độ con khỏi những điều không may mắn
Ma oán, trộm cắp, trù rủa , thù địch cùng dã thú rắn mòng
Độc dược, lũ lụt, hoả hoạn, cùng gươm đao giáo mác.
Và tẩy trừ những ác nghiệp quả báo bất thiện của con.

Nương vào công đức này xin nguyện cho con trở thành Ma Lợi Chi.
Và dẫn dắt mọi loài tới cảnh giới giác ngộ.

 

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe