ĐẠI TÙY CẦU BỐ TÁT ĐÀ LA NI

15/05/2023

Đại Tùy Cầu Bồ Tát đầu đội mũ miện, dáng hình hiên ngang (tướng Vô Úy) không hề sợ hãi với 8 cánh tay, thân mình màu vàng đậm.  Ngài ngồi trên đài hoa sen.

Đại Tùy Cầu Bồ Tát tên gọi trong tiếng Phạn là Maha Pratisara Vidyaraja. Ngài là một biến hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, gọi ngắn gọn là Đại Tùy Cầu Bồ Tát, là một trong các vị bổn tôn có liên hệ với Thai Tạng Giới Mandala Âm Viện. Mật hiệu của ngài là Dư Nguyện Kim Cương.

Đại Tùy Cầu Bồ Tát thường tùy theo những điều cầu nguyện của chúng sinh mà sẽ ban cho được như ý. Bạn có điều ước gì thì ngài sẽ cho bạn điều đó, bởi vậy ngài có tên gọi là Đại Tùy Cầu. Một tên gọi khác của ngài là Đại Minh Vương, bởi vì đặc tính đầu tiên của Đại Tùy Cầu Bồ Tát là ngài sẽ hiển hiện lên với ánh sáng chói lọi nhất, rực rỡ nhất, mạnh mẽ nhất. Bất kể là Hiển giáo hay Mật giáo, Đại Tùy Cầu Bồ Tát trong Phật giáo là một vị Bồ Tát đặc biệt và thù thắng phi thường. Nhưng rất ít người biết có Đại Tùy Cầu Bồ Tát.

Khẩu quyết tu pháp

Công đức của Đại Tùy Cầu Bồ Tát chủ yếu nằm tại chú ngữ của ngài trên "Tùy Cầu tức đắc đại tự tại Đà-la-ni". Theo ghi chép trong kinh văn, Tùy Cầu Bồ Tát cảm ứng truyền quyển 3, có đủ các loại linh nghiệm khác nhau. Nói tóm lại, nghe thấy, thọ trì đọc tụng và lan truyền Đại Tùy Cầu Đà-la-ni có thể đạt được các loại công đức như: không bị lửa thiêu, không bị trúng độc, hàng phục kẻ thù xung quanh, thoát khỏi địa ngục vô gián, đi trên biển tránh được cá dữ và long vương, sản sinh an lạc, tránh được nạn lớn.

Nói về sự linh nghiệm của ngài, trong kinh "Phổ biến quang minh thanh tịnh xí thịnh như ý bảo ấn tâm vô năng thắng Đại Minh Vương Đại Tùy Cầu Đà-la-ni" đã ghi chép: Tại Đại Thành Ca Tỳ La (Kapila), đồng tử La Hầu La khi còn ở trong thai mẹ là bà Gia Du Đà La, người mẹ từng bị ném vào hầm lửa, lúc này, La Hầu La nhớ ra niệm Đà-la-ni này, hầm lửa ngừng cháy biến thành ao sen. Còn có Quốc vương Ma Ca Đà không có con, đã viết Đà-la-ni này ra đeo lên cổ của phu nhân, thế là cuối cùng đã được thỏa ước nguyện.

Tôi cho rằng nếu bạn hướng về hai vị Đại Tùy Cầu Bồ Tát và Bất Không Quyến Tác Quan Âm để thỉnh cầu thì họ đều sẽ giúp cho bạn đạt được ước nguyện. Vì sao gọi là Đại Tùy Cầu, cũng chính vì ngài được xếp vào hàng các vị Bồ Tát cầu gì được nấy. Phật pháp vốn giảng về sự "vô cầu", "vô sở cầu", nhưng Bồ Tát từ bi, vẫn muốn giúp cho chúng sinh được như ý nguyện. Đây chính là bi nguyện lớn nhất của bản thân Bồ Tát, do vậy mới gọi là Đại Tùy Cầu.

Con người trên thế gian này hầu hết đều mong cầu điều gì đó, điều này cũng là bản tính, là đặc tính chung giống nhau của mỗi người. Đại Tùy Cầu Bồ Tát từ bi đối với chúng sinh của thế gian, để cho lòng từ bi hóa hiện thành những việc cầu được ước thấy. Sau khi ngài cho bạn có được cảm ứng, bạn có thể giữ được đạo tâm vững chắc, hơn nữa bạn sẽ càng tôn kính, càng thành tâm tin tưởng vào Quan Thế Âm Bồ Tát.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe