MẠN-ĐÀ-LA BA MƯƠI BẢY CÚNG PHẨM

15/02/2024

Mạn-đà-la ba mươi bảy cúng phẩm

Om Ben-gia Bhu-mi Ah Hung!
Nền đại lực viên mãn thanh tịnh, mặt đất bằng vàng.
Om Ben-gia Re-khe Ah Hung!
Ngoại chu vi Thiết Sơn bao xung quanh trung tâm Hung.
Giữa Tu Di Sơn Vương,
Đông Thắng Thân Châu, Nam Thiệm Bộ Châu,
Tây Ngưu Hoá Châu, Bắc Câu Lô Châu.
Thân, Thắng Thân Châu; Miêu Ngưu Thắng, Miêu Ngưu Châu;
Siểm Châu, Thắng Đạo Hành Châu;
Ác Âm Châu cùng với Ác Âm Đối Châu.
Núi Lớn đại trân bảo, Cổ Thụ như ý,
Bò mãn nguyện, Mùa thu hoạch không cày,
Luân Xa đại trân bảo, Ngọc Châu đại trân bảo,
Vương Hậu đại trân bảo, Tể Tướng đại trân bảo,
Voi Lớn đại trân bảo, Tuấn Mã đại trân bảo,
Tướng Quân đại trân bảo, Bình Báu đại bảo tàng.
Kiều diễm nữ, Tràng hoa nữ, Ca nữ, Vũ nữ,
Hoa tươi nữ, Đốt hương nữ, Minh đăng nữ, Xoa hương nữ,
Mặt trời, Mặt trăng, Đại trân bảo lọng,
Bảo tràng chiến thắng hết thảy các phương.
Tất cả tài sản viên mãn thịnh vượng của trời và người không món nào không có, như thế cung kính dâng lên hết thảy Thánh Nhân Thượng Sư uy đức bao gồm Căn Bản Sư và Truyền Thừa Sư, hết thảy Thiên chúng trong đàn tràng Bổn Tôn, tập hội Chư Phật và Chư Bồ Tát.
Đại bi xin nhận vì lợi chư chúng sinh,
Khi nhận cầu thỉnh ban gia trì.
 
Xoa khắp diệu hương, rắc hoa nơi đại địa,
Trang hoàng Tu Di, Tứ Châu cùng Nhật Nguyệt,
Quán như Cõi Phật con vui dâng cúng dường,
Nguyện chúng hữu tình thụ dụng thanh tịnh thổ.
I-dam Rat-na Man-da-la Kam Nir-ya-ta Ya-mi
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe