TÔN THẮNG PHẬT MẪU TÂM CHÚ

15/02/2024

Như Lai Đỉnh Kế Tôn Thắng Phật Mẫu lại gọi là Tối Thắng Phật Đỉnh, Ô Sắt Nị sa hoặc Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu… Mật Hiệu là Trừ Ma Kim Cương Như Lai Đỉnh Kế Tôn Thắng Phật Mẫu là Hóa Thân của Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana-buddha) cùng là một trong ba Tôn Trường Thọ của Mật Giáo (Vô Lượng Thọ Phật, Bạch Độ Mẫu, Đỉnh Kế Tôn Thắng Phật Mẫu).

_Căn cứ vào Kinh Văn của Như Lai Đỉnh Kế Tôn Thắng Phật Mẫu Hiện Chứng Nghi miêu tả trình bày hình tượng của Như Lai Đỉnh Kế Tôn Thắng Phật Mẫu là: “Thân như trăng mùa Thu, trắng sáng không có tỳ vết, có ba mặt tám cánh tay, mỗi mặt đều có đủ ba con mắt, tướng mạo Từ Bi trang nghiêm, đại biểu cho sự tiêu tai dứt nạn. Mặt bên phải màu vàng ròng hiện dáng vẻ tươi cười vui thích, đại biểu cho sự tăng Phước ích Thọ. Mặt bên trái màu xanh lam hiển dung mạo vắng lặng hơi giận dữ, đại biểu cho sự giáng phục đường ác. Sáu cánh tay đại biểu cho sáu Ba La Mật….Thân Phật Mẫu khoác áo Trời, đầu đội mão báu Ma Ni năm cánh, kèm có Anh Lạc, vòng đeo tai, trang sức lồng ngực, xuyến đeo ở cánh tay, xuyến đeo ở cổ tay, xuyến đeo ở bàn chân… trang sức thân ấy, trang nghiêm an lành ngồi Kiết Già trên vành trăng hoa sen”.

_Tu trì Đỉnh Kế Tôn Thắng Phật Mẫu Pháp Môn hay tăng trưởng tuổi thọ với Phước Tuệ, tiêu trừ tất cả nghiệp tội từ vô thủy đến nay, miễn trừ tất cả tai vạ xấu ác.

_Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni Chú:

Ông, phổ loang, thoa cáp. Ông, a di đà, a du lạp, đạt đức, thoa cáp
 
OṂ BHRŪṂ SVĀHĀ_ OṂ AMṚTĀ AYU TĀTE SVĀHĀ

(Theo người dịch thì câu Chú này là:
 
OṂ_ BHRŪṂ SVĀHĀ _ OṂ AMṚTA AYURDADE SVĀHĀ)
_Tâm Chân Ngôn: “Ông, a di lý đả, đắc ca, phạp để, thoa cáp
 
OṂ_ AMṚTA TEJA VATI SVĀHĀ

_Sự thù thắng của Phật Đỉnh Tôn Tắng Đà La Ni như bên dưới:

1_Hay tiêu trừ tất cả tật ác với bệnh khổ của Thế Gian
2_Hay vĩnh viễn chẳng bị rơi vào ba đường ác
3_Hóa giải tất cả tai nạn, có thể dùng giáng phục tất cả Ma nạn
4_Hay ban cho chúng sinh Phước Tuệ, có thể dùng tiêu trừ sự ngu si và hoàn cảnh nghèo túng khốn khổ
5_Hay được sự sống lâu, tránh được tất cả tai ách, bị chết đột ngột

Người hay trì Chú này ắt hay trừ diệt tất cả nghiệp tội trong một trăm đời. Hay trừ bệnh đại ác, hay được an vui, tăng tuổi thọ, cải sửa khắp tất cả mệnh vận. Nếu khi lâm chung thời trì Chú được sinh về cõi nước của chư Phật.

 

TÔN THẮNG PHẬT MẪU TÂM CHÚ
Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ
Việt dịch: HUYỀN THANH

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe