KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG BỒ TÁTMAYURA

20/08/2023

Nguồn gốc Ngài Khổng Tước Minh Vương Mayura

Ngài Khổng Tước Minh Vương Mayura nguyên là một con công được sinh ra từ thời khai thiên lập địa, tu hành nhiều kiếp, đạt được thần thông. Ở thời Phong Thần, chim công này hiện thân xuống xõi trần là Khổng Tuyên, làm tướng cho vua trụ, trấn giữ ải Tam Sơn, được vua Trụ sai đem binh lính đi đánh Khương Thượng.  Khổng Tuyên có năm đạo hào quang ngũ sắc rất mạnh mẽ, có thể thâu được các bửu bối Tiên gia do đó bắt các tướng dễ dàng. Các tướng của Khương Thượng không ai đánh lại Khổng Tuyên, vì không có cách nào khắc chế đạo hào quang ngũ sắc của Khổng Tuyên nên phải chờ Đức Chuẩn Đề Bồ Tát ở Tây phương đến mới thâu phục được Khổng Tuyên.

Biểu tượng Ngài Khổng Tước Minh Vương Mayura

Biểu tượng của Ngài Khổng tước Minh Vương là ngồi trên một con Khổng tước vàng. Ngài có 4 cánh tay: tay phải đầu tiên cầm một bông hoa sen trắng- tượng trưng cho việc xóa đi mọi thiên tai; tay trái đầu tiên cầm một trái cây cát tường màu vàng- tượng trưng cho việc gia tăng vận mệnh cát tường- may mắn trong mọi khía cạnh; tay phải thứ hai cầm một bijapura màu đỏ- tượng trưng cho tình yêu thương và sự tôn trọng hài hòa viên mãn trọn vẹn trong tất cả mối quan hệ thân sơ; tay trái thứ hai cầm lông công nhiều màu, tượng trưng cho sự hàng phục tất cả các ma vương gây chướng ngại. Như vậy bốn cánh tay của Ngài biểu trưng cho sự xuaa tan tai họa, làm giàu mạnh tài sản, tình yêu thương và sự tôn trọng, chính trực.

Thờ cúng Ngài Khổng Tước Minh Vương Mayura có ý nghĩa gì ?

Thờ cúng Ngài Khổng Tước Minh Vương giúp ta tiêu trừ bệnh tật, xua tan tai họa, sự nghiệp phát triển, biết yêu thuơng có tình yêu thương và sự tôn trọng giữa người với người, chuyển khổ đau thành đại hoan hỉ.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Hotline Hotline: 0909.768.112
zaloNhắn tin zalo
messNhắn tin SMS
shoppeShoppe